Daily Grind

Daily Grind

Polityka Prywatności

Jakie dane przetwarzamy?

W ramach korzystania z naszego serwisu przetwarzamy adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dzięki dokonywanym pomiarom i analizie statystyk jesteśmy w stanie lepiej dopasować funkcjonalności serwisu do potrzeb użytkownika. 

Dbamy o bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Blossom Interactive Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  Rynek Główny 28, 31-010  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734338, NIP 6772435072.