Daily Grind

Daily Grind

Regulamin

Definicje

dailygrind.pl – portal rapowy poruszający tematy z dziedzin: muzyki, sztuki, kultury oraz szeroko rozumianego lifestyle’u 

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu dailygrind.pl

Zasady

  1. Niniejszy regulamin dotyczy portalu dailygrind.pl i wszystkich jego użytkowników.
  2. Autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych, baz danych, materiałów graficznych, kodu HTML, skryptów JavaScript, arkuszy stylów CSS i innych elementów portalu przysługują portalowi dailygrind.pl
  3. Wszystkie materiały przekazane do publikacji serwisowi dailygrind.pl stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej.
  4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w każdym momencie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci tekstu regulaminu na łamach portalu dailygrind.pl